Gå til innhold Gå til navigasjon

Rådmannens side

Publisert:  

Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen, og i Aurskog-Høland er dette Inger Hegna.

Kontakt

Rådmann: Inger Hegna

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Om Inger

Rådmannen er den øverste administrative lederen for Aurskog-Høland kommune. Rådmann i den romslige kommunen er Inger Hegna. Hun skal sørge for at Aurskog-Høland kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet.

Det er rådmannens ansvar at kommunestyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet. Rådmannen skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Rådmannen har en viktig oppgave i å representere Aurskog-Høland kommune overfor regionens mange viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil rådmannen også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.