Gå til innhold Gå til navigasjon

Visjon og verdier

Publisert:  Av: Steinar Ottesen

Vår visjon: ”Den romslige kommunen”

Visjonen har både en konkret og en mer overført betydning. Den forteller for det første at vi er en kommune med god plass til menneskene som bor her. Den gir et bilde av en kommune med store skogsområder, glitrende vannveier og vakkert kulturlandskap.

Men visjonen uttrykker i tillegg et ønske og et mål om å vise romslighet i alle våre menneskemøter. Dette ønsket er konkretisert i verdigrunnlaget:

”RAUS”

RAUS er forpliktende for kommunen/alle ansatte i forhold til:

- Brukere av kommunens tjenester

- Enheten/virksomheten/avdelingen

- Samarbeidspartnere i og utenfor kommunen

- Deg selv.

Uttrykket ”raus” betyr gavmild, rundhåndet; storsinnet.

De fire bokstavene i verdigrunnlaget står for:

RESPEKT

Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor.

- Hvis svar ikke kan gis umiddelbart, er vi forpliktet til å gi informasjon om når svar kan forventes.

ANSVAR

Vi tar ansvar og er til å stole på.

- Den myndiggjorte medarbeideren er den viktigste enkeltfaktor for hvordan kommunens tjenester oppleves.

- Vi skal være løsningsorienterte.

- Vi skal ta beslutninger innen vårt ansvarsområde.

UTVIKLING

Vi ser muligheter og gjør noe med dem.

- Årlige brukerundersøkelser og tilbakemeldinger skal være viktige faktorer i en kontinuerlig prosess for å utvikle, forbedre kvaliteten på tjenestene og de ansattes holdninger.

SERVICE

Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig.

- Tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer gjøres kjent for brukerne.

- Serviceerklæringene skal brukes aktivt av de ansatte.