Gå til innhold Gå til navigasjon

Planer under arbeid

Publisert:  Av: Håkon Strand

Her finner du planer som er under arbeid, men som ikke er sluttbehandlet politisk.

Kommuneplan og kommunedelplaner

 

Framgang

Kommuneplanens arealdel 2018-2028

Planarbeid igangsatt

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017-2027

 

Plan for rus og avhengighet 2018-2022

Under behandling

Reguleringsplaner

Områdereguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde

Under behandling

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Festningsåsen til Bjørkelangen skole Utarbeiding av plan pågår
Våtmarksområde på Kjelle, Bjørkelangen Planarbeid igangsatt
Lysaker, Aursmoen Planarbeid igangsatt
Omlegging av Østrengveien, 23/6 Planarbeid igangsatt
Big Dream Arena hestesportsenter, 2/118

Varsel om oppstart (Frist merknader 8. mars 2018)