Gå til innhold Gå til navigasjon

Planer under arbeid

Publisert:  Av: Håkon Strand

Her finner du planer som er under arbeid, men som ikke er sluttbehandlet politisk.

Kommuneplan og kommunedelplaner

 

Framgang

Kommuneplan 2018-2028

Planarbeid igangsatt

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 Offentlig ettersyn (18.09 - 31.10)

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017-2027

 

Reguleringsplaner

Bliksrudåsen Utarbeiding av plan pågår
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Festningsåsen til Bjørkelangen skole Utarbeiding av plan pågår
Berger næringsområde

Vedtatt 25.09.17

Kan påklages innen 23.10.17

Våtmarksområde på Kjelle, Bjørkelangen Planarbeid igangsatt
Lysaker, Aursmoen

Planarbeid igangsatt

Omlegging av Østrengveien, 23/6

Planarbeid igangsatt