Gå til innhold Gå til navigasjon

Komiteer

Komiteene skal være kommunestyrets rådgivende komitè i overordnede og prinsipielle saker/planer innenfor komiteens virkeområde. Komiteen skal delta i planprosesser, arbeidet med å drøfte mål og rammer for virkeområdet.