Gå til innhold Gå til navigasjon

Innbyggerhøring

Publisert:  Av: Else Marie Stuenæs

Metoder for innbyggerhøring

Kommunestyret vedtok 23. februar 2015 at Aurskog-Høland kommune ønsker en åpen, bred og inkluderende kommunereformprosess der innbyggere og politikere er aktive deltakere. Kommunen arrangerer blant annet folkemøter, politikerbenker og høring av barn og unge (se liste nedenfor).

I tillegg oppfordres lag og foreninger til å ta opp konsekvenser av framtidig kommunestruktur på egne møter og arrangement. Folkevalgte og administrasjonen stiller opp som foredragsholdere på forespørsel.

Det er åpent for innspill via sosiale medier og på kommunereform@ahk.no fram til juni 2016. Alle innbyggere oppfordres til å delta aktivt.

Kommer

  • Åpent møte om innholdet i intensjonsavtalen med Rømskog medio april 2016.

Avholdt

  • Informasjonsbrosjyre om framtidig kommunestruktur - desember 2015
  • Rapport om framtidig kommunestruktur legges ut på høring - desember 2015
  • Folkemøter om alternativene til framtidig kommunestruktur 2016
  • mandag 18. januar kl. 18:30-21:30 i Aurskoghallen
  • onsdag 3. februar kl. 18:30-21:30 i kommunestyresalen, rådhuset på Bjørkelangen
  • torsdag 11. februar kl. 18:30-21:30 i SHIUL klubbhus, Hemnes
  • Politikerbenker - møt politisk ledelse til en prat om kommunereformen 2016
  • torsdag 21. januar kl. 16-19 på Joker, Setskog
  • torsdag 4. februar kl. 16-19 på Løken senter

Skolehøring for 7.klasse tom 3. klasse på videregående skole i uke 7

Resultater av skolehøringen om kommunereformen

Innovasjonscamp for barn og unge 2-3. november 2015

Resten av gruppene leverte muntlige løsningsforslag i form av foredrag, skuespill osv. Oppsummering av innovasjonscampen legges ved kommunestyresak om alternativer til ny kommunestruktur som behandles 14.12.2015.

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen juni 2015 (Norfakta)

Folkemøte 06.05.2015 om samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050