Gå til innhold Gå til navigasjon

Rapporter

Publisert:  Av: Else Marie Stuenæs

Aurskog-Høland kommunes egne rapporter

Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 (vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015)

Rapport om kommunale oppgaver (behandles av kommunestyret 7. september 2015)

Tillegg til rapporten om kommunale oppgaver (behandles av kommunestyret 7. september 2015)

Utredning i forbindelse med eventuell kommunesammenslåing mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommuner (mai 2015)

Eksterne rapporter

 

Utredning av kommunestruktur i Glåmdalsregionen, BDO AS, 9. oktober 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Status for kommunene i Akershus pr. august 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Status for kommunene i Akershus pr. januar 2015

Delrapport fra ekspertutvalg. Kriterier for god kommunestruktur. Mars 2014.

Sluttrapport fra ekspertutvalg. Kriterier for god kommunestruktur. Desember 2014.

Kommunestørrelse og lokaldemokrati. KS´ rapport mai 2014.

Veier til god lokaldemokratisk styring. NIBR-rapport 2013:24.

Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen – hovedalternativer og egenskaper. NIVI notat 2013:3. 

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing. Distriktssenteret september 2014.

"Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet" NIBR prosjektrapport 2001:8

"Smått og godt. Om de minste kommunenes evne til å i møtekomme generalistkommunekravet." NIBR prosjektrapport 2001:1

Lokal identitet og tilhørighet i kommunereformen. Norsk institute for by- og regionforskning, NIBR