Gå til innhold Gå til navigasjon

Politisk styring

Publisert:  

Aurskog-Hølands høyeste politiske organ er kommunestyret. Dette består av 35 medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunestyrevalg. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens varaordføreren er ordførerens stedfortreder.

Kommunestyret

Kommunestyret i Aurskog-Høland kommune har 35 medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere som fastsatt i lov. Kommunestyret er kommunens øverste organ og skal ivareta de kommunale fellesinteresser til beste for kommunens innbyggere.

Formannskapet

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune skal bestå av 9 faste medlemmer. Valg av medlemmer og varamedlemmer skjer i henhold til kommuneloven. Formannskapets funksjonsområde er knyttet til ivaretagelse av kommunale interesser, og koordinert planlegging, drift og utvikling av kommunens virksomhet.

Komiteene

Komiteene skal være kommunestyrets rådgivende komitè i overordnede og prinsipielle saker/planer innenfor komiteens virkeområde. Komiteen skal delta i planprosesser, arbeidet med å drøfte mål og rammer for virkeområdet.

Agenda og Politisk TV