Gå til innhold Gå til navigasjon

Skjema

Publisert:  

Vi har samlet de mest relevante søknadsskjemaene på en samleside.

Søknader i papirformat

Søknader som er i papirformat må fylles ut manuelt og sendes pr. post til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

 

Barnehage 

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass finner du i Oppvekstportalen

 

Barne- og familievern

Henvendelsesskjema (familieteam,forsterket helsestasjon, fysioterapi, ungdomlos)

Samtykkeskjema

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 

Besøkshjem

Besøkshjem

 

Bevillinger

Salgsbevilling

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledninger

 

Brenning av bål  

Bålbrenning

Halmbrenning

 

Bostøtte

Søknadsskjema

 

Byggesøknad

Byggesøknad

 

Helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Halsnes

Søknad om leie

 

Kommunal bolig

Kommunal bolig  

 

Kultur

Driftstilskudd til lag og foreninger

Tilskudd til lekeplass

Kulturarrangement/prosjektstøtte

Kulturskolen

   

Land- og skogbruk

Drenering - søknad om tilskudd til midler

Landbruksveg - søknad om bygging

Landbruksveg - søknad om tilskudd til vegbygging

Skogfondskonto - krav om utbetaling

Skogkultur - søknad om tilskudd

Som produksjonstilskudd i landbruket  

 

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

 

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Legeerklæring

 

PUT

Henvisningsskjema

Samtykkeskjema

 

SFO

Elektroniske søknader for påmelding, endring og oppsigelse av SFO-plass finner du i Oppvekstportalen.

 

Startlån

Søknad

 

Vann og avløp  

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett

Kapasitetsbekreftelse for tilknytning til kommunalt vann og/eller  avløpsnett

Søknad om bekreftelse på sikret kommunalt vann og/eller avløp ved nye tiltak

Søknad om graving

 

Voksenopplæring  

Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere med rett og plikt til gratis opplæring.

Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

Søknadskjema norsk-kurs. Engelsk. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

 

Foto:  www.seniorliving.org