Gå til innhold Gå til navigasjon

Skjema

Publisert:  

Vi har samlet de mest relevante søknadsskjemaene på en samleside.

Elektroniske søknader

Det er viktig at du leser informasjonen som står på inngangssiden til hver enkelt søknad.

Byggesøknad

Produksjonstilskudd i jordbruket (via Altinn)

Påmelding til SFO

Søknad om plass i barnehage

Søknad om inntak til Kulturskolen

 

Søknader i papirformat

Søknadene i denne listen må fylles ut manuelt og sendes pr. post til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

 

Barnehage 

Søknad, endring og oppsigelse av barnehageplass finner du i Oppvekstportalen

 

Barne- og familievern

Henvisningsskjema (familieteam,forsterket helsestasjon, fysioterapi, ungdomlos)

Samtykkeskjema

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 

Besøkshjem

Besøkshjem

 

Bevillinger

Salgsbevilling

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledninger

 

Brenning av bål  

Bålbrenning

Halmbrenning

 

Bostøtte

Søknadsskjema

 

Byggesøknad

Elektronisk søknader øverst på siden for byggesøknad

 

Helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Halsnes

Søknad om leie

 

Kommunal bolig

Kommunal bolig  

 

Kultur

Driftstilskudd til lag og foreninger

Tilskudd til lekeplass

Kulturarrangement/prosjektstøtte

Se også elektroniske søknader øverst på siden for søknad om inntak til Kulturskolen

   

Land- og skogbruk

Drenering - søknad om tilskudd til midler

Landbruksveg - søknad om bygging

Landbruksveg - søknad om tilskudd til vegbygging

Skogfondskonto - krav om utbetaling

Skogkultur - søknad om tilskudd

Som produksjonstilskudd i landbruket  

 

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

 

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Legeerklæring

 

PUT

Henvisningsskjema

Samtykkeskjema

 

SFO

Elektroniske søknader for påmelding, endring og oppsigelse av SFO-plass finner du i Oppvekstportalen.

 

Startlån

Søknad

 

Vann og avløp  

Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett

Kapasitetsbekreftelse for tilknytning til kommunalt vann og/eller  avløpsnett

Søknad om bekreftelse på sikret kommunalt vann og/eller avløp ved nye tiltak

Søknad om graving

 

Voksenopplæring  

Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere med rett og plikt til gratis opplæring.

Søknadskjema norsk-kurs. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

Søknadskjema norsk-kurs. Engelsk. For deltakere uten rett til gratis opplæring.

 

Foto:  www.seniorliving.org