Gå til innhold Gå til navigasjon

Floghavre

Publisert:  Av: ihedum

Floghavre skal bekjempes med tanke på å hindre spredning av ugraset. Ta kontakt med kommunen og Mattilsynet dersom det er funn eller mistanke om funn av floghavre.

Se Mattilsynet sine nettsider for videre informasjon