Gå til innhold Gå til navigasjon

Gjødselplan

Publisert:  Av: ihedum

Gjødslingsplan er et viktig verktøy på gården for å sikre riktig gjødsling i forhold til behovet for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå forurensing.

Det er lovpålagt å ha gjødslingsplan dersom du driver med planteproduksjon og får produksjonstilskudd for jorda du disponerer, både på eget og leid jordbruksareal. Kravet er det samme om du driver konvensjonelt eller økologisk jordbruk.

Etter forskrift om gjødslingsplanlegging skal det utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyre-enheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen”.

Fem gjødseldyre-enheter tilsvarer for eksempel 5 melkekyr, 7,5 amme-kyr, 15 ungdyr av storfe, 10 voksne hester eller 35 vinterfôra sauer. Dersom du har færre gjødseldyre-enheter enn dette, eller ingen dyr i det hele tatt, kan du søke kommunen om godkjenning av gjødslingsplanen for inntil fem år.

Søknad om flerårig gjødslingsplan.docx