Gå til innhold Gå til navigasjon

Husdyrgjødsel

Publisert:  Av: ihedum

Ved spredning av husdyrgjødsel er det ulike krav som må følges.

Husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning.

Spredning av husdyrgjødsel med nedmolding er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november.

Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel, slam m.m. på snødekket eller frossen mark. Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulig å få gjenvekst som høstes eller beites, og skal skje innen 1. sept.