Gå til innhold Gå til navigasjon

Jordprøver

Publisert:  Av: ihedum

Jordprøver kartlegger jordas næringsinnhold og kalkbehov, og er viktig for gjødslingsplanen. Jordprøver skal tas hvert 4. – 8. år, og analyseres for pH, fosfor, kalium, glødetap/moldinnhold.

Prøvene skal være representative og det anbefales å ta ut én prøve pr 5 daa. Om jorda er ensartet kan det tas ut én prøve pr 15 daa. Det er viktig å ikke blande ulike jordtyper for eksempel sandjord og myrjord. Består skiftet av ulike jordtyper bør en ta separate prøver. På mindre områder med problem/misvekst kan det være aktuelt å ta ut en separat prøve.

For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen. Prøvene må tas utenom vekstsesongen. Jorda må ikke være nygjødslet, nykalket eller frossen.

Du trenger:

 • Kart
 • Jordbor
 • Prøveesker
 • Bøtte
 • Vannfast tusj
 • Samlekartong for prøveeskene

Jordbor, prøveesker, samlekartonger og bestillingsskjema kan du låne fra landbrukskontoret eller Norsk landbruksrådgiving.

Slik gjør du:

 • Ta ca 10 stikk med jordbor ned til 15 – 20 cm dybde. På ensarta areal tas stikkene fordelt over arealet. På et variert skifte velger en et areal som er representativt og tar ute prøvestikk innefor radius på ca 10 meter.
 • Prøvene blandes i en bøtte, (plukk ut stein og planterester) fylles i esker.
 • Merk eskene med nummer og brukers navn.
 • Merk prøvested og nummer på kartet.
 • Send prøvene til et godkjent laboratorium for analyse.

NB!  La fylte prøveesker stå tørt og luftig (ikke i plastpose) og gjerne med lokket åpent om det drøyer før innsending. Ellers blir eskene fuktige og muggete. Eurofins jordlaboratorium henter prøver ved Landbrukskontoret og Norsk landbruksrådgiving om høsten.