Gå til innhold Gå til navigasjon

Driveplikt og jordleie

Publisert:  Av: ihedum

Driveplikt bygger på at eieren har et ansvar for å forvalte arealressursene på en god måte i tråd med jordloens formål

Driveplikten er en personlig og varig plikt. Plikten bygger på at eieren har et ansvar for å forvalte arealressursene på en god måte i tråd med jordlovens formål. Plikten innebærer at jordbruksareal skal drives kontinuerlig, og plikten ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt.

Driveplikten blir også opprettholdt ved at det er en 10-års jordleiekontrakt ved bortforpaktning.

Informasjon om driveplikten finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartement

Forslag til jordleieavtale

Regelverk:

Lov om jord - Jordlova