Gå til innhold Gå til navigasjon

Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Publisert:  Av: Ingrid Hedum

Søknadsfrist 31. oktober

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Avlingssvikt må meldes til kommunen umiddelbart (uten opphør) når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå. Kommunen og andre vil da ha mulighet for å ta en befaring. Søknader der avlingssvikten er innmeldt «uten opphør» skal avvises.

  • Erstatning ved avlingssvikt
  • Tilskudd etter vinterskader på eng
  • Erstatning ved svikt i honningproduksjon
  • Erstatning ved tap av bikuber

Søkes elektronisk via Altinn

Mer informasjon kan man finne på Landbruksdirektoratets nettsider om avlingssvikt.

 

Erstattning når korn slås til grovfor

Landbruksdirektoratet publiserte mandag 9. juli 2018 en veiledning som sier mer om hvordan erstatningssøknader skal behandles der korn slås til grovfôr. Denne veiledningen gir nye føringer for søknader om avlingsskadeerstatning der korn slås til grovfôr.

 Oppsummert innebærer dette:

  • Korn som ensileres/fôrhøstes nå som umodent korn blir regnet som grovfôr, ikke korn
  • Slikt grovfôr regnes om til korn som del av skadeårets kornavling
  • Til omregningen kan Fylkesmannen bruke vedlagte fôrprøver, bestemmelser i sats- og beregningsforskriften og erfaringstall
  • Kornforetaket leverer en samlet søknad om erstatning i korn for det opprinnelige kornarealet, der avling korn og eventuell avling fôrhøstet umodent korn (omregnet til korn) utgjør skadeårets avling
  • Gjennomsnittsavling for foretaket fastsettes på vanlig måte, gjennomsnittet regnes av 5 av de 6 foregående årene.
  • Eventuell raigrasavling som avling nummer 2 på arealet, teller ikke med som avling i skadeåret og påvirker derfor ikke erstatningsberegningen.