Gå til innhold Gå til navigasjon

Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Publisert:  Av: ihedum

Søknadsfrist 31. november

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Avlingssvikt må meldes til kommunen umiddelbart (uten opphør) når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå. Kommunen og andre vil da ha mulighet for å ta en befaring. Søknader der avlingssvikten er innmeldt «uten opphør» skal avvises.

  • Erstatning ved avlingssvikt
  • Tilskudd etter vinterskader på eng
  • Erstatning ved svikt i honningproduksjon
  • Erstatning ved tap av bikuber

Søkes elektronisk via Altinn