Gå til innhold Gå til navigasjon

Innovasjon Norge

Publisert:  Av: ihedum

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Da kan du få støtte gjennom de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  • Investering i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal
  • Tilleggsnæring i landbruket
  • Lokalmat og grønt reiseliv
  • Inn på tunet
  • Bioenergi
  • Tilskudd til innovativ bruk av tre

Informasjon finnes på nettsidene til Innovasjon Norge. Søknadsskjemaet leveres elektronisk via Innovasjon Norge. Søknaden vil først bli sendt til kommunen for uttalelse før innsending til Innovasjon Norge.