Gå til innhold Gå til navigasjon

Produksjonstilskudd

Publisert:  Av: ihedum

Søknadsfrist 20. august.

 

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger. Formålet med produksjonstilskuddet er å styrke og jevne ut inntektene i jordbruksforetak, samt fremme bestemte formål. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen 20. august .

Ny forskrift om produksjonstilskudd trådte i kraft 1.1.2015. Spesielt viktig å merke seg er endring som gjelder avkorting av hele eller deler av tilskuddet.

Forskrift om miljøplan er opphevet, men forskrift om gjødslingsplanlegging og forskrift om plantevernmidler gjelder fortsatt. Forskrift om produksjonstilskudd § 11 sier at ved brudd på disse forskriftene skal tilskuddet avkortes. Det er varslet fra Fylkesmannen at kontroll av dette kan bli intensivert. Det er viktig å ha oppdatert gjødslingsplan for 2015 og at det føres sprøytejournal for all plantevernmiddelbruk på jordbruksareal som det søkes produksjonstilskudd på for å unngå avkorting i tilskuddet.

Produksjonstilskudd søkes elektronisk via Altinn eller papir

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider