Gå til innhold Gå til navigasjon

Regionalt miljøprogram

Publisert:  Av: ihedum

Søknadsfrist 20. oktober

Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Ordningen omfatter særskilte miljøformål i landbruket:

  • avrenning til vassdrag
  • kulturlandskap og kulturminner
  • friluftsliv
  • biologisk mangfold

Her finner du viktig informasjon om de ulike ordningene, årets satser, hvordan man søker elektronisk og forskrifter om regionale miljøkrav. Se RMP-veileder

Søkes elektronisk på Altinn sine nettsider eller via papirutgave.

Hvem kan søke:

  • Foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket
  • Foretak som har miljøplan trinn 1
  • Arealer og dyr foretaket disponerer per 31. juli

Dersom søknaden leveres etter fristen, reduseres tilskuddet med kr 1000 per virkedag etter fristens utløp. Søknader som leveres seinere enn 1 måned etter fristen vil bli avvist. Dersom du har areal i annet fylke, må du søke RMP-tilskudd fra det fylket arealet ligger i.

Forskrift om regionale miljøkrav