Gå til innhold Gå til navigasjon

Skogfond

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på. Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din så er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent. 

 

Gå inn på din skogfondskonto på nett

Ønsker du raskt å sjekke saldo på skogfondskontoen din så gå inn på www.skogfond.no og legg inn personnummer så har du saldo med et tastetrykk. Det er nå også veldig enkelt å legge inn krav om utbetaling fra skogfond rett i Skogfondssystemet via Altinn. Legg inn opplysninger om tiltaket. Scann eller ta bilde av fakturabilag som du så laster rett inn i Skogfondssystemet og så sendes dette elektronisk til kommunen. Saldo, tidligere avvirkningsstatistikk m.m. kan du også finn her. Landbruksdirektoratet har laget en liten film som enkelt forklarer hvordan refusjonskrav legges inn. 

 

Utbetaling fra skogfondet

Gå inn på din skogfondskonto på nettet eller benytt skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet når du ønsker refusjon fra ditt skogfond, og/eller ønsker å søke om tilskudd til skogkultur. 

For utbetaling som gjelder skogkultur slik som planting, ungskogpleie, m.m. benyttes skjema: LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur"

For utbetaling som gjelder skoggjødsling eller grøfterensk benyttes skjema: LDIR-910 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling" 

For utbetaling til diverse andre formål slik som veivedlikehold, veibygging, skogforsikring m.m. benyttes skjema: SLF-907 "Utbetaling fra skogfond til diverse formål"

Mer informasjon om skogfond er å finne på Landbruksdirektoratets nettsider.