Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til markberedning

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Ny tilskuddsordning i 2019. Nå innføres tilskudd til markberedning.

Det gis inntil 20 % tilskudd begrenset til maks 75 kr/dekar. Satsen gjelder for alle skogeiendommer større enn 10 dekar.


For utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur kan man registrere dette på nett på www.skogfond.no eller benytt landbruksdiretoratets søknadsskjema.


Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet.