Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til skogsbilveier

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Det er mulig å søke om tilskudd til nybygging og ombygging/opprusting av skogsbilveier. Ombygging vil si at man hever standarden på veiene og omfatter ikke ordinært veivedlikehold.

Søk om tilskudd i god tid før arbeidet er planlagt utført. Det er ikke fastsatt søknadsfrist så søknader behandles fortløpende til tilskuddspotten er tom. Både Søknad om bygging/ombygging av landbruksvei og Søknad om tilskudd til veibygging med vedlegg må sendes kommunen. Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før kommunen kan videresende tilskuddssøknaden til fylkesmannen. 

I fylkesmannens retningslinjer kan man lese mer om prioriteringer i Akershus, krav til prosjektene, tilskuddssatser m.m. På Skogsvei.no og på Landbruksdirektoratets nettsider kan man finne mye informasjon om det meste rundt skogsbilveibygging slik som blant annet økonomi, orgaisering og veilag, søknadsprosessen, veiplanleggere m.m. Når skogsbilveien er ferdigstilt og evt. underveis i byggeprosessen så må veiformann/skogeier fylle ut regnskapssammendrag for skogsveianlegg for å få tilskuddet utbetalt. Regnskapssammendrag, regnskap og bilag sendes kommunen.

 Tilskuddssatser veibygging