Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til skoggjødsling

Publisert:  Av: ssandbekkbraten

Tilskuddsordningen til gjødsling av skog videreføres i 2017. I statsbudsjett for 2017 er 15 mill. kroner bevilget til gjødsling og tilskuddssatsen er på 40 %.

Dette er en del av regjeringens oppfølging av skogtiltakene i klimaforliket. Målet for tiltaket er å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Ordningen videreføres i 2017 med samme sats som i fjor på 40 %. 

Det har til nå vært stor respons fra næringen på tilskudd til gjødsling. I 2016 ble det gjødslet i overkant av 6 600 dekar og fordelt drøyt 900 000 kroner i tilskudd i Oslo og Akershus.

Oslo og Akershus ligger i sin helhet i en sone med begrensninger på areal som kan gjødsles. Det kan kun gjødsles 25 000 dekar over en 5 års periode i dette området rundt Oslofjorden og i 2016 ble det gjødslet ca. 12 500 daa i restriksjonsområdet. Dermed kan maksimalt ca. 12 500 daa gjødsles i dette området i 2017. De som ønsker å gjødsle skog bør derfor være tidlig ute med å bestille gjødsling. Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmesider om ordningen

Søknad om tilskudd til gjødsling av skog bør sendes digitalt gjennom skogfondssystemet ved å gå inn på www.skogfond.no og gå videre til "Direkte til innlogging". Alternativt kan det søkes med papirskjema men da må man benytte Landbruksdirektoratets søknadsskjema "LDIR-910 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling". Søknadsfrist er 15.09.17. Mer informasjon kan man lese på Landbruksdirektoratets hjemmesider.