Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til skoggjødsling

Publisert:  Av: ssandbekkbraten

Det gis ikke tilskudd til skoggjødsling i Aurskog-Høland i 2019.

Oslo og Akershus ligger i sin helhet i en sone med begrensninger på areal som kan gjødsles. Det kan kun gjødsles 25 000 dekar over en 5 års periode i dette området rundt Oslofjorden og i løpet av de siste 3 årene er taket på 25 000 dekar nådd. Dermed gis det ikke tilskudd til gjødsling i vårt område i 2019. De skogeierne som ønsker å gjødsle på egnede arealer kan fremdeles gjøre det men får da ikke lengre statlig tilskudd til dette. Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmesider om ordningen