Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til suppleringsplanting

Publisert:  Av: ssandbekkbraten

I 2017 gis det tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes.

Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting med inntil 50 planter/daa med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting som vises i tabellen nedenfor. Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Mer informasjon om tilskuddsordningen kan leses på Landbruksdirektoratets hjemmesider.Det  søkes om tilskudd til suppleringsplanting gjennom skogfondssystemet etter at arbeidet er gjennomført. Gå inn på din skogfondskonto på nettet eller benytt skjema: LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur" når du søker om tilskudd eller ønsker refusjon fra ditt skogfond. I veiledningen bakerst i skjemaet kommer det klart fram hvordan skjemaet skal fylles ut.