Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskudd til ungskogpleie

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Tilskudd til ungskogpleie prioriteres også i 2018, men tilskuddsordningen ble fra og med 2017 en del endret.

Tilskuddet utbetales som en prosentsats av ungskogpleiekostnaden begrenset av et maksimumsbeløp per dekar og det skilles mellom eiendommer over og under 10 000 dekar produktivt skogareal.

For eiendommer mindre enn 10 000 dekar produktivt skogareal gjelder følgende:

  • 35 % tilskudd men maks 150 kr per dekar.

For eiendommer større enn 10 000 dekar produktiv skogareal gjelder følgende:

  • 25 % tilskudd men maks 100 kr per dekar

Tilskuddet gis til ungskogpleie i hogstklasse 2 (foryngelse) og middelhøyde etter tiltaket skal  maksimalt være 10 meter.

Tilskudd til ungskogpleie blir delt ut fortløpende, etter ”først til mølla” prinsippet, til det blir tomt for midler. Søknader som innkommer etter dette legges på vent til neste år og kan få lavere tilskuddssats dersom tilskuddet må reduseres påfølgende år.

Det  søkes om tilskudd til ungskogpleie gjennom skogfondssystemet etter at arbeidet er gjennomført. Gå inn på din skogfondskonto på nettet eller benytt skjema: LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur" når du søker om tilskudd eller ønsker refusjon fra ditt skogfond. I veiledningen bakerst i skjemaet kommer det klart fram hvordan skjemaet skal fylles ut. I felles strategi for bruk av nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) for kommunene i Akershus 2017-2019 kan det leses mer om tilskuddsordningen.

For mer informasjon kontakt fagansvarlig skogbruk,

Stian Sandbekkbråten, tlf. 63 85 27 44.