Gå til innhold Gå til navigasjon

Abonnementsvilkår

Publisert:  Av: sholt

Abonnementsvilkårene har som formål å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Aurskog-Høland kommune er vedtatt i kommunestyret 31.11.2009 (sak 67/09, 09/2910). Regelverket gjelder fra vedtakstidspunktet.


KS – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 2008 og har to formål:

  • Fastsette hvilke vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning og bruk av anleggene.
  • Stille krav til aktørene (rørleggere og entreprenører) for å sikre betryggende utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett.

 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to hefter, Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser.


Administrative bestemmelser tar for seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunen, den enkelte abonnent og utførende rørlegger/entreprenør. Del 1 tar for seg hjemmel og virkeområde, definisjoner og overtredelse/håndhevelse. Del 2 omhandler rutiner ved søknad og godkjenning av tilknytning, mens del 3 beskriver plikter og ansvarsforhold når tilknytningen er etablert og i drift.


Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett. Bestemmelsene ivaretar og utfyller/konkretiserer kravene til sanitæranlegg og vann- og avløpsanlegg i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. En slik konkretisering anses nødvendig for å ivareta kommunens interesser som eier av hovedanleggene for vann og avløp.


Rettighetene til publikasjonen Standard abonnementsvilkår for vann og avløp eies av Kommuneforlaget, og kan kjøpes derfra eller i bok- og papirhandel.


Link for bestilling av vilkårene finnes til høyre på denne siden.