Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilknytning vann og avløp

Publisert:  Av: Sylvei Holt

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke om tilknytning. Dette gjelder for både nye byggetiltak og eksisterende boliger som ønsker tilknytning.

Kommunen har vedtatt Standard abonnementsvilkårene for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser, som regulerer abonnementet. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger, kummer og utstyr på utsiden av husveggen) er i forskriftsmessig stand.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema finner du her. Den vil bli behandlet innen 3 uker etter den er mottatt. Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

Den som utfører arbeidene skal ha ADK-bevis. Ledningsstrekket skal måles inn, inntegnes i ei SOSI-fil og oversendes kommunen per e-post til driftskoordinatoren ved kommunalteknisk drift før brukstillatelse blir gitt. Kommunalteknisk drift kan bistå med slik innmåling mot betaling, for mer informasjon ta kontakt med driftskoordinator. 

Kapasitetsbekreftelse

Det er behov for kapasitetsbekreftelse for vann og/eller avløp blant annet ved fradeling av tomt. Søknad om kapasitetsbekreftelse er et eget skjema som finnes her.

Hva koster det?

Se kommunens gebyrregulativ.

Har du flere spørsmål?

Kontakt kommunens servicekontor (på e-post eller tlf.: 63852500) og spør etter kommunalteknisk drift.