Gå til innhold Gå til navigasjon

VA norm

Publisert:  Av: sholt

VA-normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendig vann og avløpsanlegg. Normen er et resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle Romeriks-kommunene, unntatt Skedsmo og Lørenskog.

Normen inneholder krav til prosjektering og utførelse av ledningsanlegg med tilhørende kommuner og pumpestasjoner, samt til kontroll, ferdigstillelse og overtakelse av slike anlegg. Normen gjelder alle ledningsanlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold, og private ledningsanlegg som skal/kan bli tilknyttet kommunens ledningsnett.  Anlegg som tilhører kommunale og private eiendommer inngår ikke som kommunale anlegg etter VA-normen. Slike anlegg betraktes som private og omfattes av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. VA-normen ble sist oppdatert november 2012.