Gå til innhold Gå til navigasjon

Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Aurskog-Høland kommune?

Kommunale avgifter sendes ut to ganger i året:

1. termin er første halvår, den sendes ut i februar og har betalingsfrist 1. mars.
2. termin er andre halvår, den sendes ut i september og har betalingsfrist 1. oktober.

Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut to ganger i året blir gebyrene også delt i to.

 

Hva betaler jeg for?

Du betaler for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koblet til de kommunale anleggene), håndtering av renovasjon og feiing og tilsyn av pipe(r).

  

Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

Det er litt endringer i de kommunale avgiftene fra i fjor til i år. Vanngebyret går opp med 11,1 %, mens avløpsgebyret går opp med 1,9 %. Feiergebyret er uendret fra 2018. Renovasjonsavgiften opp 21,7 %. Gebyret for septiktømming går opp 1 %.

For hytter er det nytt av året at det faktureres feie- og tilsynsgebyr for pipeløp. Du kan lese mer om dette på NRBR sine hjemmesider: https://nrbr.no/feiing/feiing-pa-hytter-og-fritidsboliger/

 

I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing, hvordan kan det ha seg?

 

Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen ettersom gebyret dekker mer enn feiing, det skal også dekke:

  • Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forebyggende forskriften).
  • Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
  • Varsel om feiing/tilsyn.
  • Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
  • Saksbehandling

 

Hvordan beregnes forbruksgebyrene for vann og avløp?

For deg som ikke har installert vannmåler: For de som ikke måler vannforbruket så stipuleres/ beregnes forbruksgebyret ut i fra bebyggelsens størrelse og pris pr. m³. Opp til 400 m² er det satt følgende avgiftstrinn for 2018:

 

Vann

Avløp

0-70 m2

915

1 679

71-150 m2

1 844

3 360

151-220 m2

2 235

4 362

221-270 m2

2 834

6 336

271-320 m2

3 910

6 608

321-400 m2

4 271

7 684

For deg som har installert vannmåler: Faktura for første halvår består av en avregning av hele fjoråret og forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp, avlest forbruk avløp.

 

Kan jeg gå over til å betale for målt forbruk?

Ja, det kan du. Vanlige husholdninger kan selv velge om de ønsker vannmåler eller ikke.  Les mer om vannmålere her.

 

Hva er avlesningsgebyr?

Avlesningsgebyret påløper dersom man har vannmåler men ikke har levert noen vannmålerstand. Manglende innlevering av vannmålerstand medfører at kommunen må foreta avlesning. Størrelsen på avlesningsgebyret framkommer av gebyrregulativet

 

Hva er kontrollgebyr for minirenseanlegg?

Kontrollgebyr for minirenseanlegg er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver husstand med et slik anlegg belastes med gebyr. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg. Det vil ikke bli utført årlig kontroll.

 

Hva er tømmegebyr for septiktank?

Hvis det er oppført et tømmegebyr for septiktank på fakturaen er du ikke koblet til kommunalt avløp.

Ved flere eiendommer tilknyttet samme minirenseanlegg kan disse søke om å bli sett under ett. Ved innvilgelse av søknad vil tømmegebyret bli i henhold til gebyrregulativet.

 

Hva er ekstragebyr for 360 l restavfallsdunk?

Det er et gebyr som dekker en restavfallsdunk på 360 liter. Det er større enn den som er standard på 240 liter.

 

Hva er serviceabonnement?

Det er et abonnement som dekker henting av restavfallsdunker som står annerledes enn forskriften tilsier.

 

Er hytterenovasjonsgebyret delt over to terminer?

Nei, den kommer bare på termin 2.

 

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen, skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

 

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst.

Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

 

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen på telefon 63 85 25 00.

 

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer. 

 

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura må det påses at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan gjøres her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-ny-eller-endret-postadresse/

 

Har du ikke fått svar på det du lurer på?

Ta kontakt med kommunen på telefon 63 85 25 00.