Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunalt avløp

Publisert:  Av: sholt

Her finner du informasjon om avløpsordningen der avløpet fra boligen føres til kommunens avløpsnett.

Avløpsvann

Avløpsvann samles opp fra kommunens abonnenter i et avløpssystem som består av rundt 334 km kommunale ledninger, 80 kommunale pumpestasjoner og 3 kommunale renseanlegg.

Ca. 60 % av befolkningen i Aurskog-Høland kommune er tilknyttet offentlig avløpsnett. Avløpsvann fra boligbebyggelse samt industri- og næringsvirksomheter ledes til renseanleggene ved Bjørkelangen, Løken og Setskog.

Renseanlegg

Bjørkelangen sentralrenseanlegg ble satt i drift sommeren 2004. Det er et mekanisk/kjemisk/biologisk renseanlegg. Anlegget tar imot avløp fra Bjørkelangen, Lierfoss, Aurskog og Finstadbru. Anlegget er dimensjonert for å fjerne 90 % fosfor og 80 % organisk stoff før det rensede vannet slippes ut på 9 meters dyp via en 440 meters utløpsledning. Anlegget som er dimensjonert for 10 000 pe*, med mulighet for utvidelse til 15 000 pe, mottar i dag avløp fra 5 800 pe.

Bjørkelangen sentralrenseanlegg

Setskog renseanlegg
ble satt i drift høsten 2013. Det er et SBR anlegg hvor rensemetoden baseres på aktivt slam. Anlegget tar imot avløp fra store deler av Setskog. Det er dimensjonert for 550 pe, tilsvarende 110 m3 avløpsvann i døgnet. Slammet kjøres til Bjørkelangen sentralrenseanlegg for videre bearbeiding.

Setskog RA

Løken renseanlegg ble rehabilitert i 2008/2009. Anlegget er mekanisk/kjemisk, og er dimensjonert for 4 000 pe Det tar imot avløpsvann fra Fosser, Løken, Momoen, Heia, Hjellebøl og Hemnes.

*pe – personekvivalent – den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn på 60 g O/døgn. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.