Gå til innhold Gå til navigasjon

Matavfallskvern

Publisert:  Av: sholt

Bruk av matavfallskvern er forbudt i Aurskog-Høland kommune.

Avløpsanleggene er bygget for å transportere og rense avløpsvann fra husholdninger og virksomheter og slippe det rensede vannet ut i resipienten. De er ikke bygget for å ta hånd om søppel og avfall.

Hvorfor er det forbudt?

  • Økt tilførsel av partikler og organisk stoff vil gi dårligere selvrensing og økt fare for tilstopping, luktproblemer og korrosjon, både på det private og offentlige ledningsnettet.
  • Bruk av avfallskvern gir økt utslipp av næringssalt og organisk materiale fra renseanleggene og fra overløp.
  • Avløpsrenseanleggene må oppdimensjoneres for å klare rensekrav. Dette medfører høyere anleggs- og driftskostnader, og dermed høyere gebyrer.
  • Det er fare for at annet kvernbart avfall enn matavfall tilføres avløpssystemet. Spesielt er dette problematisk i forhold til miljøgifter.

Dagens regelverk

Ved brudd på regelverk

  • Ved overtredelse av Forurensningsforskriften kapittel 15A, kan du bli ilagt tvangsmulkt i medhold av Forurensningsloven § 73.
  • Vi oppfordrer leverandører og rørleggere til å bidra til gode miljømessige løsninger ved å ikke installere matavfallskverner som har avløp til offentlig nett.

Les også: Komposter matavfallet og reduser renovasjonsavgiften