Gå til innhold Gå til navigasjon

Takvann

Publisert:  Av: sholt

Hvordan håndteres takvann?

I henhold til Standard abonnementsvilkår vedtatt 31.11.09, administrative og tekniske bestemmelser, skal taknedløp føres til terreng der dette er mulig.


Klimaforandringene som har vist seg å medføre mer nedbør med høyere intensitet enn normalt skaper problemer på ledningsnettet og på renseanleggene. Et tiltak for å begrense overbelastningene er å fjerne noe av vannet som tilføres overvannssystemet, slik som takvann.


Av den grunn står det i abonnementsvilkårene at takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. Det er kun tillatt å tilknytte eventuelt dreneringsvann fra kjeller til kommunalt overvannsrør. Takvann skal forøvrig aldri ledes inn på drensledningen.


Vann fra øvrige tette flater utendørs plikter den enkelte eier å disponere på egen eiendom, slik at det ikke medfører fare for ras, utglidning eller vannsig til naboeiendom. Viser til plan- og bygningsloven § 101. I enkelte tilfeller kan det gis dispensasjon dersom plan- og bygningslovens § 101 ikke kan overholdes.