Gå til innhold Gå til navigasjon

Tømming av septik- og minirenseanlegg

Publisert:  

Eiendommer med privat avløpsanlegg omfattes av kommunens ordning for pålagt tømming av septik.

Med privat avløpsanlegg menes i denne sammenheng anlegg for sanitært avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett slik som septiktanker, minirenseanlegg, slamavskillere m.v.

Hvilke anlegg skal tømmes?

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet septiktank, minirenseanlegg, slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år.

For eiendommer uten toalett tilknyttet septiktank, slamavskiller og for fritidsbebyggelse skal slamavskilleren tømmes 3. hvert år.

Eiendom som er tilknyttet kommunalt avløp, men som av tekniske årsaker ikke har anledning til å få kortsluttet septiktanken, går inn under "Vedtekter for tømming av slam fra septiktanker, slamavskillere m.v." Tømmekostnadene bæres av kommunen. Denne ordningen opphører fra samme tidspunkt som det er blitt tilrettelagt for kortslutning i septiktank. 

Tømmegebyr ved flere boenheter pr. minirenseanlegg

Ved flere eiendommer tilknyttet samme minirenseanlegg kan disse søke om å bli sett under ett. Ved innvilgelse av søknad vil tømmegebyret bli i henhold til gebyrregulativet.

Når blir anlegget tømt?

Tømmingen av anleggene er delt i tre roder basert på gårdsnummer.

 Rode

Gårdsnummer

 Periode

 Rode 1

 76 - 142

 januar - april

 Rode 2

 1 - 75

 mai - august

 Rode 3

 143 - 212

 september - desember


Hva må anleggseier gjøre?

Anlegget skal gjøres tilgjengelig for tømming. Dersom tømming ikke kan foretas i den oppsatte perioden, må anleggseier melde fra om dette til kommunen før oppstart av roden.

Mer informasjon?

Ordningen reguleres gjennom kommunens forskrift på området. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalteknisk drift.