Gå til innhold Gå til navigasjon

Pågående prosjekter

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Status på pågående prosjekter oppdateres når milepæler nås.

Rehabilitering vei, vann og avløp - Linåkerfeltet

Dette prosjektet har en egen prosjektside med informasjon, referater og oppdatering på fremdrift. Se her: Rehabilitering vei, vann og avløp - Linåkerfeltet.

Ny vannpumpestasjon Lierfoss 

Det arbeides med å prosjektere og sette opp en ny vannpumpestasjon på Lierfoss som følge av at trykktapet i hovedledningen mellom Bjørkelangen og Aurskog er for stort ved levering av vann til Nedre Romerike Vannverk. Dette mefører at det ikke er praktisk mulig å levere hele den mengden vi er forpliktet til før stasjonen er på plass. Stasjonen vil også få en funksjon i soneovervåkingen av ledningsnettet samt at den nye stasjonen muliggjør utkobling av Bakelitten vannpumpestasjon dersom det blir aktuelt. Den nye stasjonen søkes ferdigstilt innen 20.03.18.

Anskaffelsen ble lagt ut på Doffin 28.06.17.

Rehabilitering avløpspumpestasjoner

Kommunen har mange avløpspumpestasjoner og disse rehabiliteres når tilstandsvurderingen tilsier det.

Tegning pumpestasjon tørroppstilte pumper