Gå til innhold Gå til navigasjon

Drikkevannskvalitet

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av det kommunale drikkevannet fra flere steder rundt om i kommunen. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Misfarget drikkevann:

Dersom du synes at vannet er farget kan årsaken ligge i at kommunen har arbeidet med den offentlige vannledningen i ditt nærområde. Rådet er da at du åpner vannkranen og lar vannet renne en stund til at fargen forsvinner. Det anbefales at varmtvannskranen holdes stengt til fargen er borte, for å hindre at "skitt" dras inn i varmtvannstanken. Det er også nødvendig at siler foran tappekraner og vannmålere rengjøres med jevne mellomrom. Ta kontakt med Kommunalteknisk drift dersom misfargingen vedvarer.

Lukt og smak:

Dårlig lukt og smak kan skyldes slamdannelse i ledningsnettet eller at enkelte organismer i vannet produserer vond lukt/smak. Ta kontakt med Kommunalteknisk drift dersom problemet vedvarer.