Gå til innhold Gå til navigasjon

Rengjøring av ledningsnett

Publisert:  

Det gjennomføres jevnlig planlagte spyling/rengjøring av det kommunale ledningsnettet.

De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant via kommunens telefonvarslingssystem, samt kommunens hjemmeside og facebookprofil.

Vannspylingen gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i Aurskog-Høland kommune. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår og noen abonnenter som ligger høyt i terrenget kan bli helt uten vann. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.

Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi dårligere bruksmessig vannkvalitet, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Etter at spyling er avsluttet er det tilrådelig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.

Planlagt spyling: 

I 2019 ble ledningsnettet på Setskog spylt i februar, og fra Bjørkelangen og sørover ble det spylt på våren. Spyling av ledningsnettet fra Bjørkelangen og nordover utføres i uke 35 og 36. 

I uke 35 foregår spylingen i tidsrommet kl 18.00 - 06.00.
I uke 36 foregår spylingen i tidsrommet kl 8.30 - 20.00.

Spylingen kan medføre farge på vannet og noe varierende vanntrykk. Trykkvariasjoner og misfarget vann kan også forekomme i andre forsyningssoner enn den det spyles i. Det vil bli sendt ut servicevarsling.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

 Vakttelefon for vann og avløp: 928 95 154

Gode råd

  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.

Varsling på telefon

Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med kommunens telefonvarslingssystem. Det er derfor veldig viktig at man har registrert telefonen på riktig adresse. Abonnenter som har registrert mobilen på jobb vil ikke motta melding. Vi oppfordrer derfor alle til å gå inn på Kontaktdata (UMS Contact Data Manager): http://cdm.ums.no og registrere mobilen på den adressen man ønsker å motta varsling fra. Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.
Hemmelig nummer og personer med driftsansvar for en eller flere institusjoner: Abonnenter med hemmelig nummer har muligheten til å registrere sitt nummer i http://cdm.ums.no. Disse telefonnumrene vil ikke være synlige for allmennheten, men vil likevel motta varsel om driftsforandringer.

Det er også viktig at vaktmestre etc får varsel om driftsforandringer på vannforsyningen, derfor anmoder vi om at de legger inn sitt nummer i denne databasen slik at de vil motta melding når det er aktuelt. Det skal være mulig å legge inn sitt nummer på flere adresser i denne databasen, slik at for eksempel vaktmestre som har ansvar for flere institusjoner får varsel for alle sine aktuelle adresser.

Les mer om servicevarsling her: http://www.aurskog-holand.kommune.no/vei-vann-og-avlop/vann/servicevarsling/