Gå til innhold Gå til navigasjon

Vannforsyning

Publisert:  Av: sholt

Aurskog-Høland kommune har to vannverk som forsyner 12 700 innbyggere. Omkring 490 av disse innbyggerne er abonnenter av Syltomtjern vannverk på Setskog. De resterende abonnentene er tilknyttet Store Langsjø vannverk.

Store Langsjø vannverk

Store Langsjø vannverk henter råvannet fra Store Langsjø. Vannbehandlingsanlegget er planlagt for en vannproduksjon på 2200 m3/døgn og med en maksimalproduksjon på 7000 m3/døgn.

 

Store Langsjø

Vannverket har gode hygieniske sikkerhetsbarrierer i en kombinasjon av følgende forhold:

  • Et godt sikret nedbørfelt uten påvirkning fra kloakk og inntak på 20 meters dyp
  • Kjemisk felling med filtrering i marmorfilter fjerner partikler og reduserer fargen i vannet
  • Desinfeksjon med UV som fjerner helseskadelige parasitter, bakterier og virus
  • Reservekloreringsmuligheter
  • Vannet behandles med CO2-tilsetning og marmorfiltrering for å redusere vannets aggressivitet som kunne tæret på rør av metall og sement
  • Vannet er friskt, godt og kjølig og uten fremtredende farge

 

Syltomtjern vannverk

Syltomtjern vannverk på Setskog ble overtatt av kommunen i 2001. Det forsyner ca. 490 mennesker. Råvannet hentes fra 6 dypvannsbrønner og desinfiseres med UV som fjerner helseskadelige parasitter, bakterier og virus. Normal produksjon ligger på 60-70 m3/døgn i vinterhalvåret, mens det på sommeren i lange tørrværsperioder kan komme opp i 120 m3/døgn.

 

Syltomtjern vannverk

 

Forsyningssikkerhet

Vannbehandlingsanleggene forsyner deg med tilstrekkelig mengde drikkevann hele døgnet. Det kan oppstå situasjoner med korte avbrudd og endring i trykkforhold, blant annet som følge av vannlekkasjer eller spyling av vannledningsnettet.

 

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannsforskriften setter spesifikke krav til drikkevannskvaliteten. Vannverkseier skal sørge for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt kommunens Servicekontor (på e-post eller tlf.: 63852500) og spør etter kommunalteknisk drift.