Gå til innhold Gå til navigasjon

Vei

Det kommunale veinettet skal sørge for at kommunens innbyggere kommer seg til arbeid, skole, forretninger og fritidsaktiviteter. Næringslivet er også avhengig av god framkommelighet. Kommunen drifter totalt 183 km kommunale veier hvorav 150 km grusveier og 30 km asfalterte veier, samt 12,2 km fortau og gang og sykkelveier.