Gå til innhold Gå til navigasjon

Feilmelding på vei

Publisert:  Av: Sylvei Holt

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten.

Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen.

Vil du melde inn feil/mangel på en vei?

Kommunale veier:

Aurskog-Høland kommune, servicekontoret (09.00-15.00):
postmottak@ahk.no eller tlf: 63 85 25 00
Utenom servicekontorets åpningstid bruk vakttelefonen: 922 80 100

 

Fylkesveier:

PEAB Anlegg AS, publikumstelefon: 459 14 085
Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen, tlf: 175