Gå til innhold Gå til navigasjon

Vei- og veilysnorm

Publisert:  Av: sholt

Aurskog-Høland, Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen og Sørum kommuner har gått sammen om en felles kommunal veilysnorm og felles kommunal vegnorm.

Veilysnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg som ovennevnte kommuner har ansvar for.

Normen legges til grunn for arbeider med veilysanlegg som kommunen eier, eller overtar for videre drift- og vedlikehold. Dette omfatter vei- og gatelysanlegg på fylkeskommunale veier med tilhørende gang- og sykkelveier, kommunale veier, gang- og sykkelveier, plasser og turveier og private veier som vedlikeholdes av kommunen.

I tillegg anbefales at veinormen legges til grunn for arbeider med belysningsanlegg på andre trafikkarealer som er åpne for allmenn ferdsel.

Vegnormen har til hensikt å etablere et likt utgangspunkt for planlegging og etablering av kommunale veier på Romerike. Normen skal gi forutsigbarhet i form av helhetlige krav og lik standard for alle parter i utbyggingsfasen. Det er lagt vekt på universell, rasjonell og hensiktsmessig utforming med tanke på bygging, drift og vedlikehold.