Gå til innhold Gå til navigasjon

Vinterdrift av vei

Publisert:  Av: sholt

Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø- og issåle, samt strøing.

Veinettet i Aurskog-Høland består av private, kommunale og fylkeskommunale veier. Aurskog-Høland kommune har ansvaret for vedlikehold av de kommunale veiene, Statens vegvesen har ansvaret for fylkesveiene, og de private veiene har beboerne langs veien ansvar for.

Brøyting

Kommunale veier i boligfelt, bygdeveier, sentrumsgater, gang-/sykkelveiene, fortau og p-plasser er det kommunen som brøyter.

Det brøytes når:

  • Snødybde er 5 cm
  • Fokk/driv eller andre forhold gjør veiene ufremkommelige.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsel.  Beboere må selv rydde egen innkjørsel. Ved ishøvling av såle i tettbygde strøk, samkjøres det som regel med traktor som kommer like bak og rydder opp. Skoler og plasser skal være brøytet før neste arbeidsdag. Ved snøfall mellom fredags ettermiddag og mandag morgen brøytes skolene normalt ikke før på søndag eller mandags morgen. 

Strøing 

Alle kommunale veier/områder som brøytes, strøs også. Langs kommunale veier er det flere steder satt ut strøkasser. Disse etterfylles av kommunen, og er en ekstra hjelp for trafikantene ved vanskelige forhold. Veiene skal være framkommelige for normalt vinterskodde kjøretøy, gang- og sykkelveier og fortau skal minst like god standard som veien.

Det strøs ved:

  • Glatte veier
  • Væromslag o.l.

Rennetining

Der stikkerenner er tette/frosne utføres det rennetining på vinterstid. Dette arbeidet baserer seg i stor grad på tilbakemeldinger fra innbyggerne.