Gå til innhold Gå til navigasjon

Verdens vanndag

Publisert:  

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.

Temaet for Verdens vanndag i 2018 var «Nature for water». Les artikkelen vi skrev i forbindelse med: Verdens vanndag 2018.

I 2017 var temaet «Avløpsvann» med fokus på å utnytte vannet fullt ut og på en bærekraftig måte. Les artikkelen vi skrev i forbindelse med Verdens vanndag 2017.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Rent vann og gode sanitærforhold er en del av disse bærekraftsmålene, der målet er å "Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle". Les mer om FN's arbeid med vann i verden på http://www.unwater.org/