Gå til innhold Gå til navigasjon

Verdens vanndag 2017

Publisert:  Av: Sylvei Holt

I dag er det verdens vanndag. Tenker du på hvor mye vann du bruker hver dag?

Er du «vannøkonomisk»?

I Norge og også i Aurskog-Høland kommune er vi godt vant med at vi har helsemessig trygt vann. Det er også stort sett en selvfølge at det renner i «bøtter og spann» ut av krana og vi trenger sjelden å tenke på hvor mye vann vi bruker. Like selvfølgelig er det at avløpsvannet forsvinner ned i sluket eller i doen og blir borte uten at vi behøver å reflektere over hvor det blir av.

Verdens vanndag 2017

Siden 1993 har Verdens Vanndag blitt markert den 22. mars, og hvert år er det et nytt tema som blir belyst. I år er temaet «Avløpsvann» med fokus på å utnytte vannet fullt ut og på en bærekraftig måte. På verdensbasis er det en stor utfordring å håndtere avløpsvann på en god måte, og over 80 % av avløpsvannet som menneskene genererer renner rett tilbake til økosystemet uten å bli renset eller gjenbrukt (les mer om Verdens Vanndag og årets tema på www.worldwaterday.org). I Aurskog-Høland er dette heldigvis på stell med tre gode kommunale renseanlegg samt at det er ryddet opp i det spredte avløpet i kommunen. De kommunale renseanleggene fjerner for eksempel over 98 % av fosforet før vannet slippes ut i vassdraget. Slammet som blir igjen av renseprosessen fra de kommunale og de private renseanleggene er også en ressurs som blir kjørt til et godkjent mottak som utvinner gass fra slammet og bruker resten til jordforbedring.

Vann er vår viktigste ressurs, men har du tenkt over om du er «vannøkonomisk»?

I Aurskog-Høland kommune velger vi å bruke Verdens Vanndag til å sette søkelys på sammenhengen mellom vannforbruket og avløpshåndteringen da ressursbruken i dette samspillet er et naturlig aspekt ved å utnytte vannet fullt ut. Vi mener at det er fullt mulig å være «vannøkonomisk» og samtidig kjenne på hvor heldige vi er som ikke trenger å spare på vannet. Dette handler i stor grad om hvilke vaner vi har i hverdagen. For vi kan bli flinkere til å tenke litt på hvordan vi bruker vannet i husholdningene våre. Lar du for eksempel vannet renne mens du pusser tenna? Har du tenkt på hvorfor du eventuelt gjør det og hvilken nytte det har at vannet renner mens tannrensen pågår? Slikt vannforbruk er ikke bare bortkastet renset drikkevann, det påvirker også ressursbruken i avløpshåndteringen. «Rent» vann som renner ned i avløpssystemet må også sendes til avløpsrenseanlegget. I Aurskog-Høland kommune som har en relativt flat topografi så betyr det at det må brukes energi for å pumpe «rent» vann til avløpsrenseanleggene i tillegg til at det brukes energi og kjemikalier for å rense avløpsvannet når det kommer frem. Dette er unødvendig sløsing av ressurser og selv om det kanskje ikke påvirker lommeboka direkte, påvirker det energiregnskapet og kostnadsbildet til de kommunale vann- og avløpstjenestene noe som igjen påvirker gebyrene.

 

Årets budskap fra Aurskog-Høland kommune på
Verdens Vanndag 2017 blir dermed:

Gled deg over at vi har god tilgang på vann og bruk vannet når krana åpnes, men ikke la det stå å renne ubrukt rett til avløpet.

 

 "Vannøkonomiske" TIPS!

  • Skru av krana når du pusser tenner.
  • Bytt til sparedusj hvis du ikke allerede har det.
  • Fyll oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen helt opp før du kjører de.
  • Reparer innvendige lekkasjer som kommer av dryppende kraner og rennende toaletter.